Relatiebemiddelingsbureau InterDuo Relatiebemiddeling logo
  • Relatiebureau InterDuo Relatiebemiddeling slidesleft
  • Relatiebureau InterDuo Relatiebemiddeling slidesleft
  • Relatiebureau InterDuo Relatiebemiddeling slidesleft
  • Relatiebureau InterDuo Relatiebemiddeling slidesleft
  • Relatiebureau InterDuo Relatiebemiddeling slidesright
  • Relatiebureau InterDuo Relatiebemiddeling slidesright
  • Relatiebureau InterDuo Relatiebemiddeling slidesright
  • Relatiebureau InterDuo Relatiebemiddeling slidesright
  • Relatiebureau InterDuo Relatiebemiddeling slidesright

De InterDuo methode

In een oriënterend gesprek, dat telefonisch of persoonlijk plaatsvindt, bespreken wij met u de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden.

Indien uw mogelijkheden voldoende aansluiten bij uw verwachtingen, bent u welkom  voor een intake gesprek.

Intake gesprek

In dit gesprek zullen wij samen met u een Persoonsprofiel opstellen; d.m.v. relevante vragen achterhalen we samen wie u bent. Vervolgens gaan we met u in kaart brengen wie u zoekt; deze analyse vormt de basis voor het Partnerprofiel.

Bemiddelingsprofiel

Na het gesprek worden Persoons- en Partnerprofiel geëvalueerd en samengevoegd tot een Bemiddelingsprofiel. Het bemiddelingsprofiel vormt de basis voor de selectie-analyse, waarbij alle cliënten onderling worden vergeleken.

Partnervoorstellen

Een partnervoorstel geeft een zo objectief mogelijke beschrijving van een potentiële kandidaat. Zijn of haar profiel kunt u telefonisch met ons bespreken. U beslist of u het voorstel wel of niet wilt accepteren. Als ook de tegenkandidaat een ontmoeting met u op prijs stelt, gaan wij over tot uitwisseling van de contactgegevens. Vervolgens kunt u contact met elkaar leggen en persoonlijk kennis maken.

Evaluatie

Niet iedere kennismaking leidt tot een relatie. Wel is het vaak zo dat uit iedere kennismaking iets valt te leren. Wij horen dan ook graag uw ervaringen. Uw feedback helpt ons het Bemiddelingsprofiel verder te verfijnen. De ervaring heeft geleerd dat een actieve opstelling de kans op succes sterk vergroot.